World Energy Congress Rotterdam 2024

Viime viikolla juhlistimme Rotterdamissa World Energy Councilin 100-vuotista taivalta World Energy Congressin merkeissä. Tapahtuma kokosi yhteen tuhansia energia-alan asiantuntijoita ja johtajia ympäri maailmaa, tarjoten heille mahdollisuuden poistua kansallisista ja alueellisista kuplistaan sekä saada käsitystä eri alueiden ja toimijoiden näkemyksistä energiasiirtymien osalta.

Kongressissa korostui World Energy Councilin vahva sitoutuminen energiasiirtymien edistämiseen. Kongressia edeltäneissä maakomiteoiden edustajien välisissä kokouksissa korostui muuttuvan maailmantilanteen myötä entistä suurempi tarve koota energiasektorin eri toimijoita saman pöydän ääreen keskustelemaan yhdessä oikeudenmukaisen ja kestävän energiasiirtymän toteuttamisesta. Yhteinen ymmärrys ja keskustelu nähtiinkin välttämättömänä kestävän energiasektorin saavuttamiseksi.

Kongressi itsessään tarjosi osallistujilleen loistavan foorumin kuulla, mikä energia-alan toimijoita ympäri maailmaa puhututtaa. Ilmastonmuutos, teknologiat, maailmantilanne ja oikeudenmukaisuus energiasiirtymissä olivat keskeisiä teemoja useissa paneelikeskusteluissa. Myös kongressin teema “Redesigning Energy for People and Planet” painotti sosiaalisen aspektin merkitystä energiasektorin kehittämisessä.

On selvää, että energiasiirtymät ovat käynnissä kaikkialla, mutta eri tavoin ja eri aikatauluissa. Euroopassa keskustellaan energiaturvallisuudesta ja teknologioista, kun taas Afrikassa huolena on energiaköyhyys, joka näkyy yli 600 miljoonan ihmisen elämässä, joilla ei ole pääsyä sähköverkkoon. Keskusteluista kävi ilmi, että Afrikan alueen toimijoilla oli suuri kiinnostus energiasiirtymään. Huomattavaa kuitenkin oli, että he kokivat siirtymän olevan mahdollista vain asteittain, ei hyppien, toisin kuin heiltä usein odotetaan.

Kongressissa nousi vahvasti esille myös jaettu näkemys siitä, että se mikä on vienyt meidät tähän pisteeseen, ei vie meitä enää sinne, minne meidän pitäisi mennä. Tämän vuoksi onkin erityisen tärkeää, että eri toimijat jatkavat yhteistyötä ja yhdessä käytyjä keskusteluja kestävämmän energiajärjestelmän puolesta. World Energy Councilin puheenjohtaja Mike Howard päätti kongressin osuvasti sanoihin: Accept the reality and deal with it – but deal with urgency”. On siis selvää, että keskustelua, yhteistyötä ja toimintaa tarvitaan mahdollisimman pian.

Suomesta mukaan kongressiin osallistui yli 30 energia-alan johtajaa ja asiantuntijaa, mukaan lukien Suomen maakomitean toiminnanjohtaja Silja Valta ja puheenjohtaja Asla Koskinen.

Seuraava World Energy Congress järjestetään Saudi Arabian Riyadhissa vuonna 2026.