World Energy Council on globaali järjestö, jonka toimii energia-alan neutraalina keskustelu- ja tiedonjakofoorumina. World Energy Councililla on noin 100 maakomiteaa ympäri maailman (Member Committee), joista Suomi on yksi. Toisin kuin esimerkiksi IEA, World Energy Council ei ole hallitustenvälinen toimija, vaan maakomiteat eroavat toisistaan maakohtaisesti. WEC Finland on olllut aina teollisuusvetoinen, siinä missä WEC Estoniaa koordinoidaan energiaministeriöstä. Järjestön kautta WEC Finlandilla on erinomaiset yhteydet kansainvälisiin energia-alan toimijoihin.

World Energy Council julkaisee raportteja liittyen energiatrilemmaan, energiapolitiikkan ajureihin sekä ajankohtaisiin erityisaiheisiin, kuten vetyyn. WEC Finland tuottaa kansainvälisiin raportteihin Suomea koskevan osuuden.

Joka kolmas vuosi World Energy Council järjestää World Energy Congress, joka on maailman suurin energia-aiheinen tilaisuus. Kongressien väliin jäävinä vuosina järjestö järjestää World Energy Weekin.

World Energy Councilia päätoimisto on Lontoossa. Järjestön pääsihteerinä toimii Angela Wilkinson ja puheenjohtajana Jean-Marie Dauger.