WEC Finlandin Energiapäivä

WEC Finlandin Energiapäivää on järjestetty vuodesta 1970 lähtien. Energia-alan johtajille ja asiantuntijoille suunnatussa tilaisuudessa perehdytään energiamarkkinoiden, -politiikan ja -teknologian ajankohtaisiin aiheisiin. Vuonna 2024 Energiapäivä järjestetään Tampereella Energiamessujen yhteydessä tiistaina 22.10.2024..

Energia-alan nopeasti etenevän murroksen vuoksi energia-alan toimijoiden on entistä tärkeämpää kokoontua yhteen keskustelemaan energia-alan tulevaisuudesta. Energiapäivä tarjoaa tähän erinomaisen tilaisuuden, jossa pääset verkostoitumaan toisten energia-alan johtajien ja toimijoiden kanssa.

Energia-ala on lähivuosina suurten muutosten keskellä. Voimakkaimmin alaan vaikuttavat luontokato, ilmastonmuutos, uusiutuvien energiamuotojen nousu, digitalisaatio sekä asiakkaiden vahvistuva rooli. Ilmastonmuutos ja luontokato painottavat kestäviä energiaratkaisuja, jonka vuoksi uusiutuvien energialähteiden rooli kasvaa. Lisäksi energiahankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa on yhä tärkeämpää huomioida ympäristövaikutukset ja pyrkiä vähentämään niitä. Digitalisaation kehittyminen tulee muuttamaan energiateollisuutta merkittävästi sen parantaessa energiatehokkuutta, edistäessä uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä mahdollistaessa älykkäiden sähköverkkojen kehittämisen. Samalla asiakkaiden odotukset läpinäkyvyydestä ja kestävyydestä kasvavat. 

Suomen energia-alalla on paljon potentiaalia houkutella uusia investointeja. Maamme vakaat poliittiset ja taloudelliset olosuhteet, korkea koulutustaso ja kehittynyt infrastruktuuri tarjoavat erinomaiset puitteet energiahankkeille. Lisäksi Suomi panostaa voimakkaasti innovaatioihin ja teknologian kehittämiseen, mikä luo otollisen ympäristön uusiutuvan energian projekteille.

Energiapäivän teemana toimii tänä vuonna “Insentiivit investoida Suomeen”. Tapahtumassa pohdimme, miten voimme luoda houkuttelevia insentiivejä ja poistaa esteitä investoinneilta energia-alalle. Tulemme keskustelemaan muun muassa regulaatioympäristöstä, nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä erityisesti vedyn osalta.

Vuonna 2024 Energiapäivä järjestetään Tampereella Energiamessujen yhteydessä tiistaina 22.10.2024. Tiedotamme tapahtumasta enemmän kesän aikana.

Lisätietoja tapahtumasta voit tiedustella yhdistyksen toiminnanjohtaja Silja Vallalta osoitteesta silja.valta@wecfinland.fi