Energia-alan parhaat opinnäytetyöt palkittu

World Energy Council Finland ry ja Suomen Energiaekonomistit ry palkitsivat lukuvuoden 2019 – 2020 parhaat opinnäytetyöt energiatalouden ja energiatekniikan aloilta. Palkinnot luovutettiin Helsingissä WEC Finlandin järjestämän Energiapäivän yhteydessä 20.10.2020.

Energiatalouden opinnäytepalkinnon saaja on Outi Hakala. Outi Hakalan työ Kestävyysmuutoksen talousvaikutusten mallintaminen: Suomen energiatransitio CGE-tarkastelussa on tehty Helsingin yliopiston maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan ympäristöekonomian laitoksella.

Hakalan gradu on kunnianhimoinen makromallinnus, jossa selvitetty minkälaisia paineita energiamuutos aiheuttaa Suomen talousjärjestelmälle. Gradussa on tarkasteltu kestävää kehitystä taloustieteen näkökulmasta käyttäen laskennallista yleisen tasapainon mallia (CGE). Työssä on makrotaloudellista kehikkoa käyttäen arvioitu kestävän kehityksen politiikkoja energiatuotannossa, kuten tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon muutoksia ja liikenteen sähköistymistä. Tulosten mukaan muutokset energiasektorilla johtaisivat suurimpiin päästövähennyksiin. Sen sijaan liikennesektorin päästövähennysten kokonaisvaikutus jää pieneksi. Toisaalta liikenteen päästövähennyksen vaikutus Suomen talouteen on suhteellisen pieni. Työssä on käsitelty makromallinnuksen oletuksia ja epävarmuuksia kypsästi.

Energiatekniikan opinnäytepalkinnon saajaksi on valittu Viktoria Nadas. Viktoria Nadas on käsitellyt Aalto-yliopiston konetekniikan laitoksella tehdyssä työssään Advanced Design and Control Strategies to Optimize a Deep Borehole Field as Long-Term Thermal Storage geolämmön hyödyntämiseksi hiljattain rakennetun keskisyvän poranreikäkentän toiminta- ja optimointimahdollisuuksia simulointiohjelman avulla. Edistynein ohjausstrategia perustui pallomaiseen 3-sektoriseen kenttäohjaukseen, mikä on tämän tutkimuksen kiistaton uutuus. Tutkimuksessa osoitettiin, että tällaisen strategian avulla voidaan saavuttaa tasapaino ilman epäsuotuisaa poranreikäkentän pitkäaikaista jäähtymistä. Opinnäytetyön tuloksilla on tieteellistä arvoa ja ne soveltuvat hyvin myös käytäntöön sovellettavaksi.

Ehdolle opinnäytepalkintojen saajaksi oli tänä vuonna asetettu yhdeksän opinnäytetyötä. Kaikki ehdotetut työt käsittelivät ajankohtaisia aiheita. Raati arvioi hakemukset tieteellisyyden, vaikuttavuuden ja ajankohtaisuuden näkökulmista. Ehdotetut opinnäytetyöt olivat erinomaisia ja töiden välillä olevat erot jäivät arvioinnissa pieniksi.

Palkintoraadin puheenjohtajana toimi tutkimusprofessori Adriaan Perrels Ilmatieteen laitokselta ja jäseninä ympäristöneuvos Outi Honkatukia ympäristöministeriöstä, johtava tutkija Marita Laukkanen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta, toimitusjohtaja Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:stä ja toimitusjohtaja Harri Laurikka Bioenergia ry:stä. Raadin sihteerinä toimi Pekka Järvinen Suomen energiaekonomisteista.