Mikä pitää energia-alan johtajat hereillä öisin?

World Energy Councilin Energiaviikko viitoitti maailman energiajohtajille tietä nopeasti muuttuvassa maailmassa 16.-19. lokakuuta 2017 Lissabonissa. Yli 400 energiajohtajaa ympäri maailmaa niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta ja akateemisesta maailmasta kuunteli esityksiä ja osallistui paneelikeskusteluihin energia-alan murroksesta.

Isoin asia, mikä pitää johtajat hereillä öisin, on nopeasti digitalisoituva globaali energiajärjestelmä. Tämä näkyy konkreettisesti World Energy Councilin vuosittain tekemässä kyselyssä, joka mittaa yli 90 maan johtajien käsityksiä epävarmuuksista ja tarvittavista toimenpiteistä.

Maailma muuttuu, sillä big data, koneoppiminen ja tekoäly avaavat uusia mahdollisuuksia kestävään energian tuotantoon ja sen käyttöön. Erityisen lupaavilta näyttävät pienten, hajautettujen uusiutuvien tuotantomuotojen integrointi siirtoverkkoon lohkoketjujen avulla. Lohkoketjuihin perustuvat ”älykkäät sopimukset” ovat täysin luotettavia ja jäljitettäviä tapoja todentaa tarvittavat transaktiot. Toimitusketju ja tuotteet voidaan jäljittää ja merkitä esimerkiksi alkuperän tai päästöjen mukaan.

Näillä kaikilla uusilla toiminnoilla on merkittävä vaikutus energiayhtiöiden liiketoimintamalleihin ja ansaintalogiikkaan. Ne eivät pelkästään vaikuta energiajärjestelmän operatiiviseen toimintaan vaan luovat uusia jakamistalouden malleja ja liiketoiminnan alustoja.

Digitaalisen vallankumouksen hintana on kyberriskien torjunta ja alati kasvava epävarmuus tarvittavista ratkaisuista ja tulevasta sääntelystä. Uusien toimijoiden markkinoilletulo madaltuu ja vanhoja toimijoita kaatuu. Uudessa energiamaailmassa on enemmän sidosryhmiä, jotka pelaavat eri säännöillä uusilla markkinoilla.

World Energy Council haluaa viitoittaa digitalisaation tietä jäsenilleen tarjoamalla alan uusinta tietoa ja parhaita näkemyksiä konferensseissa ja julkaisuissa. Seuraavan kerran näistä kuullaan 14.-15. marraskuuta WEC Finlandin järjestämässä Nordic Energy Forumissa ja COP23:ssa Bonnissa, missä World Energy Council julkaisee uusimman World Energy Trilemma -raportin 15. marraskuuta.