Energiatrilemma – World Energy Trilemma

Kestävä energiapolitiikka pohjautuu WEC:n näkemyksen mukaan kolmeen ulottuvuuteen – energian saatavuuden, hinnan ja ympäristövaikutuksien tasapainoon.

World Energy Trilemma selvityksessä arvioidaan säännöllisesti maailman maiden energiapolitiikan onnistumista kyseisillä mittareilla. Tavoitteena ei ole suoranaisesti vertailla eri maiden suorituksia vaan luoda johdonmukainen työkalu kestävän energiapolitiikan arvioimisen tueksi.

Voit ladata uusimman World Energy Trilemma-raportin täältä.