Energia-alan keskeiset epävarmuudet muuttuneet: korkeat hinnat ja geopolitiikan epävarmuudet ovat energiajohtajien mukaan suurimmat riskit vakaudelle

Vuosi 2021 oli energia-alalla suurien ja osin odottamattomien muutoksien aikaa, käy ilmi World Energy Councilin Issues Monitor -kyselytutkimuksesta. Vuotuisessa tutkimuksessa energia-alan johtajat kertovat, mitkä heidän mielestään ovat alan keskeisiä epävarmuustekijöitä sekä toiminnan ajureita.

Hyödykkeiden hinnoista on tullut keskeinen epävarmuutta aiheuttava tekijä kaikkialla maailmassa. Viime vuonna suurin globaali epävarmuustekijä oli taloudellinen kehitys, jonka voidaan laveudessaan katsoa olevan tämän vuoden hintoihin liittyvää epävarmuutta edeltävä tai sen aiheuttava tekijä.

Ei ole varmaa, että Covid-19-pandemia päättyisi tänä vuonna. Sen sijaan pandemia on tuonut esiin jo aiemmin olemassa olleita ongelmia. Näihin kuuluvat esimerkiksi työn tuottavuuden eritahtinen kehitys ammattikuntien välillä sekä varallisuuserojen kasvu. Varallisuuserojen myötä pandemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ovat jakautuneet varsin epätasaisesti. Osassa väestöä koettu ostovoiman heikentyminen yhdistettynä korkeisiin energianhintoihin pitänee talousteemat johtajien huolenaiheena myös tulevaisuudessa.

Geopolitiikka on aina ollut osa energia-alaa. Tänä vuonna sen aiheuttama vaikutus on kuitenkin huomattavasti aiempaa korkeampi. Geopolitiikkaan liittyvät epävarmuudet ovat kasvaneet etenkin Euroopassa ja Aasiassa. Muutos heijastelee sekä suurten energiatoimijoiden, kuten Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän sisä- ja ulkopolitiikkaa, mutta myös eri maiden välisiä energiariippuvuussuhteita ja niiden tulehtumista. Lisäksi kansainväliseen kauppaan liittyvät kiistat sekä toimitusketjujen haavoittuvuus ovat tutkimuksen mukaan vaikuttaneet geopolitiikan merkityksen kasvuun.

Uusiutuvat energialähteet jatkavat keskeisenä ja vaikuttavimpana toiminnan ajurina. Uusiutuvien energialähteiden osalta epävarmuus on globaalisti laskenut hieman. Myös ydinvoiman osalta epävarmuuden katsotaan laskeneen sekä  globaalisti mutta myös Euroopassa. Tulos on kiinnostava, sillä esimerkiksi ydinvoiman luokittelu taksonomiassa ja sitä myöden sähköjärjestelmässä on ajoittain vaikuttanut hyvin epävarmalta.

Vuoden 2022 tutkimuksesta on julkaistu nyt ensimmäinen osio. Maaliskuussa julkaistavassa toisessa osiossa käydään läpi maakohtaisia tuloksia.

Voit lukea lisää globaaleista ja maanosakohtaisista tuloksista sekä ladata koko tutkimusraportin täältä.