WEC Finlandin tavoitteena on toimia alustana korkeatasoiselle energia-alasta käytävälle dialogille. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisen energia-alan kehitystä eri energiamuotojen edustajien ja muiden sidosryhmien kesken järjestettävän yhteistyön avulla.

WEC Finland toimii Maailman Energianeuvoston (World Energy Council, WEC) Suomen jäsenkomiteana.

Twiitit

Uusi raportti esittelee 16 maan #vetystrategian. Asiaa mm. vetytalouden keskeisistä mahdollistajista ja esteistä sekä niihin liittyvistä aikahorisonteista.

Danke für den Bericht @WEC_Deutschland

https://www.weltenergierat.de/wp-content/uploads/2020/10/WEC_H2_Strategies_finalreport.pdf

Application period now open! ⏰

As part of @WECFELs, Future Energy Leaders Finland is currently looking for burgeoning professionals who want to make an impact on the energy industry.

Find more info and the application form here👇

https://wecfinland.fi/looking-for-future-energy-leaders/

Energia-alan parhaat opinnäytetyöt on valittu ja energiatalouden opinnäytepalkinnon nappasi Ruralian tohtorikoulutettava Outi Hakala! Lämpimät onnittelut! @WecFinland
Palkinnosta https://wecfinland.fi/energia-alan-parhaat-opinnaytetyot-palkittu/
Aluetaloudellisista arvioinneista: https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/aluetaloudelliset-arvioinnit

Hukkalämmöt ovat kaukolämmölle iso mahdollisuus. Tämä lisää kaukolämmön sähköistystä, sanoo @maijuwes @EnergiaHelen #energiapäivä

DI Viktoria Nádas, EQUA Simulation Finland Oy, palkittiin opinnäytetyöstään "Advanced design and control strategies to optimize a deep borehole field as long-term thermal storage" @WecFinland järjestämässä Energiapäivässä 20.10.2020. Onnittelut!

https://sulvi.fi/palkittu-opinnaytetyo-energiapaiva2020/

Load More...