WEC Finlandin tavoitteena on toimia alustana korkeatasoiselle energia-alasta käytävälle dialogille. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisen energia-alan kehitystä eri energiamuotojen edustajien ja muiden sidosryhmien kesken järjestettävän yhteistyön avulla.

WEC Finland toimii Maailman Energianeuvoston (World Energy Council, WEC) Suomen jäsenkomiteana.

Energiatrilemma - World Energy Trilemma

Kestävä energiapolitiikka pohjautuu WEC:n näkemyksen mukaan kolmeen ulottuvuuteen – energian saatavuuden, hinnan ja ympäristövaikutuksien tasapainoon.…

Energia-agenda - World Energy Issues Monitor

World Energy Council kartoittaa vuosittain energia-alan kannalta kiinnostavimmat aiheet World Energy Issues Monitor-raportissaan. Mikä pitää…

Energiaskenaariot - World Energy Scenarios

  World Energy Scenarios on WEC:n säännöllisesti toteuttama arvio energia-alan globaalista kehityskulusta. Energia­järjes­telmät muuttuvat perustavanlaatuisesti, kun…

Twiitit