BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN=InfoWecfinland;ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:info@wecfi nland.fi ATTENDEE;CN="Sinnemaa Anna-Maija (TEM)";RSVP=TRUE:mailto:Anna-Maija.Sinnema a@gov.fi ATTENDEE;CN="Sfakiotakis Antonios (UE)";RSVP=TRUE:mailto:antonios.sfakiotak is@formin.fi ATTENDEE;CN="Jörgen Talkop";RSVP=TRUE:mailto:jorgen.talkop@mfa.ee ATTENDEE;CN="Ahoniemi Vesa";RSVP=TRUE:mailto:Vesa.Ahoniemi@fortum.com ATTENDEE;CN="Järvinen Kimmo";RSVP=TRUE:mailto:kimmo.jarvinen@teknologiateo llisuus.fi CLASS:PUBLIC CREATED:20220425T073102Z DESCRIPTION:Ohjelma\n\n09:00 Tervetuloa\nVesa Vuolle\, toiminnanjohtaja\, W EC Finland\n\n09:05 Päästökauppa ja päästökauppamarkkinan kehittymin en\nAnna-Maija Sinnemaa\, erityisasiantuntija\, työ- ja elinkeinominister iö\n\n09:25 Politiikkatoimet päästökaupan takana - mistä Brysselissä puhutaan?\nAntonios Sfakiotakis\, erityisasiantuntija\, Suomen pysyvä ed ustusto Euroopan unionissa\n\n09:45 ETS Market Dynamics Including the Mark et Stability Reserve\nJörgen Talkop\, Counsellor for Environmental Affair s\, Permanent Representation of Estonia to the EU\n\n10:05 Päästöoikeud en hinnan vaikutus Euroopan sähköntuotantoon\nVesa Ahoniemi\, Strategy M anager\, Fortum\n\n10:25 Päästökauppa suomalaisen vientiteollisuuden n äkökulmasta\nKimmo Järvinen\, toimitusjohtaja\, Metallinjalostajat ry\n \n10:45 Yleinen kysymysosio\n\n11:00 Tilaisuus päättyy\n\n \n\n_________ _______________________________________________________________________ \n \nMicrosoft Teams -kokous \n\nLiity tietokoneella tai mobiilisovelluksella \n\nLiity kokoukseen napsauttamalla tästä \n\n Lisätietoja | Kokousasetukset \n\n____________________________________________________ ____________________________ \n\n \n\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20220518T110000 DTSTAMP:20220425T073051Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20220518T090000 LAST-MODIFIED:20220425T073102Z LOCATION:Microsoft Teams -kokous ORGANIZER;CN="Vuolle Vesa":mailto:vesa.vuolle@wecfinland.fi PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Päästökaupan dynamiikka ja politiikka TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000300D7E8C953ED801000000000000000 0100000006B6A67353DDBBA49827CB6F79B42F3D9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Ohjelma

09:00 Tervetuloa
Vesa Vuolle\, toiminnanjohtaja\, WEC Finland

09: 05 Päästökauppa ja päästökauppamarkkinan kehittyminen
Anna-Maija Sinnemaa\, erityisasiantuntija\, työ- ja elinkeinoministe riö

09:25 Politiikkatoimet päästökaupan taka na - mistä Brysselissä puhutaan?
Ant onios Sfakiotakis\, erityisasiantuntija\, Suomen pysyvä edustusto Euroopa n unionissa

09:45 ETS Market D ynamics Including the Market Stability Reserve
Jörgen Talkop\, Counsellor for Environmental Affairs\, Permanent Representation of Estonia to the EU

10:0 5 Päästöoikeuden hinnan vaikutus Euroopan sähköntuotantoon
Vesa Ahoniemi\, Strategy Manager\, Fortum

10:25 Päästökauppa suomalaisen vientiteollisuuden näkökulmasta
Kimmo Järvinen\, toimitusjohtaja\, Metallinjalostajat ry< o:p>

10:45 Yleinen kysymysosio

11:00 Tilaisuus päättyy

 \;

_______________________ _________________________________________________________

Microsoft Teams -kokous

Liity t ietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

< /div>

_____________ ___________________________________________________________________

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:1 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20220411T075103Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR