WEC: Maailman energiankäytön kasvu on tulossa tiensä päähän

Osallistuin viime viikolla WEC Finlandin kattojärjestön World Energy Councilin kongressiin Istanbulissa. Epävarman turvallisuustilanteen vuoksi, järjestön kolmen vuoden välein järjestettävä päätapahtuma ”World Energy Congress” houkutteli selvästi odotettua vähemmän yleisöä – noin 4000 – 5000 osallistujaa, joista puolet ulkomaalaisia. Osallistujakadosta huolimatta kongressi houkutteli paikalle suuren joukon energiamaailman johtavia hahmoja. Suomi ja Eurooppa alkoivat tuntua entistä pienemmiltä, kun puhuja toisensa jälkeen luetteli energiamaailman tilaa ja suuntaa kuvaavia näkemyksiä ja lukuja.

Ensiksi ne pysäyttävimmät numerot – 85 prosenttia maailman energiantuotannosta on yhä fossiilista. Suhdeluku on pudonnut noin prosenttiyksikön verran 25 vuodessa. 75 prosenttia öljyvaroista on valtio-omisteisten öljy-yhtiöiden hallussa. Esimerkiksi öljyjätti Exxon Mobil on varannoillaan vasta sijalla 14. Mittaluokkaa kansallisten energiayhtiöiden jättimäisestä koosta sai, kun kuunteli saudien energiaministerin puheenvuoroa. Maan kansallinen öljy-yhtiö, Saudi Aramcoa ollaan listaamassa pörssiin viiden prosentin osuudella, jonka arvoksi on arvioitu 100 miljardia dollaria. Aramcon koko arvo olisi siis 2000 miljardia dollaria. Yhtiön ”sisään” mahtuisi siis mm. Google, Apple, Microsoft. Niin ja vielä se Exxon Mobil.

Fossiilisten polttoaineiden hallitsevuudesta huolimatta puheenvuoroissa korostui uudenlaisella vakavuudella ilmastonmuutoksen torjuminen, aurinkoenergian ”esiinmarssi”, asiakkaan rooli energiajärjestelmässä sekä maakaasun rooli globaaleissa päästöjenvähennystalkoissa. Fossiilisten jälkeinen aika ei ole koettamassa vielä toviin, mutta jopa suuret Lähi-idän öljyntuottajamaat ovat selvästi ottaneet taloutensa monipuolistamisen keskeiseksi pitkän aikavälin tavoitteeksi. Merkittävistä päästöjenvähennysteknologioista hiilen talteenotto ja varastointi (CCS) loisti räikeästi poissaolollaan. Sen sijaan uusiutuvien ja ydinvoiman roolia korostettiin moneen otteeseen – näin teki omassa puheenvuorossaan mm. IEA:n pääjohtaja Fatih Birol.

WEC päivitti kolme vuotta sitten julkaisemiaan skenaarioita, joissa mallinnetaan kolmea toisistaan poikkeavaa tulevaisuudenkuvaa vuoteen 2060 asti. WEC ei enää ennakoi energiankäytön jatkuvaa kasvua. Henkeä kohden energiankäytön uskotaan saavuttavan huippunsa 2030-luvulle tultaessa. WEC:n näkemyksen mukaan sähköistymisellä on tässä iso rooli, kun polttamista korvataan sähköllä yhä useammissa kohteissa, kuten lämmityksessä. Sähkönkäytön uskotaan tuplaantuvan vuoteen 2060 mennessä.

Lopuksi on todettava, että kongressivieraat eivät voineet välttää huomioita energian ja politiikan kiinteästä suhteesta. Paikalle marssitettiin valtionpäämiehiä Turkin Erdoganista, Venezuelan Maduroon ja Venäjän Vladimir Putiniin. Ministerivieraita paikalla oli monista Afrikan maista, Saudi-Arabiasta ja jopa Israelista. Energiasektori elää kovaa murrosvaihetta, mutta teknologian kehityksen sekä markkinoiden lisäksi politiikka tulee vaikuttamaan kehitykseen vahvasti myös jatkossa.