WEC Finland ja Suomen energiaekonomistit palkitsivat parhaat energia-alan diplomityöt

Vuosittain jaettavat palkinnot parhaista energia-tekniikan ja energiatalouden opinnäytetöistä on jaettu.

dippatyöt

Energiatekniikan palkinto myönnettiin Aalto-yliopiston Valtteri Vainiolle. Professori Sanna Syrin ohjauksessa tehty työ ”Efficient heat recovery technologies in cruise ships” käsittelee risteilyalusten energiankäytön optimointia.

Raati piti työtä erityisen huolellisesti tehtynä sekä relevanttina sen tarjoamien käytännön ratkaisuiden näkökulmasta. Työssä yhdistyy hienosti niin energiatalouden kuin tekniikankin tuntemus. Laivanrakennus on lisäksi Suomelle tärkeä teollisuudenala ja siksi on myönteistä, että työn kautta mahdollisesti syntyvillä innovaatioilla voidaan osaltaan edistää Suomen taloudellista toimeliaisuutta.

Energiatalouden palkinto myönnettiin Tuomas Vanhaselle. ” The evolving requirements for smart secondary substations in three European regulatory market environments”-työn ohjaajana toimivat professorit Pertti Järventausta ja Risto Raiko.

Työstä teki kiinnostavan sen syvyys ja monipuolisuus. Työ oli erittäin huolellisesti tehty ja aihe perinpohjaisesti tutkittu. Lisäksi raati piti tärkeänä, että diplomityöntekijät työssä otetaan huomioon ympäröivän yhteiskunnan ja regulaation muuttuvat vaatimukset.

Molemmat palkinnot olivat suuruudeltaan 3000 euroa. Palkinnot myönnettiin WEC Finlandin järjestämässä Energiapäivässä 22.10.2015.

Raatiin kuuluivat Professori Jorma Routti (puheenjohtaja), Juha Honkatukia Valtion taloudellisesta tutkimuslaitoksesta, Pekka Järvinen Suomen Energiaekonomisteista, Stefan Wilhelms Nasdaq OMX:stä, sekä Lauri Muranen WEC Finlandista (sihiteeri).

 

 

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Lauri Muranen, WEC Finland
lauri.muranen@wecfinland.fi
www.wecfinland.fi
+358 40 707 6637