Vety webinaari

Webinaarissa kuulemme tarkemmin vedyn kasvavasta merkityksestä uusiutuvan energian kantajana, vetyteknologian mahdollisuuksista sekä käynnissä olevista vetyinvestoinneista.

Vety on avainasemassa monilla energiaintensiivisillä aloilla, kuten terästeollisuudessa, ja sillä on keskeinen rooli energiajärjestelmän dekarbonisaatiossa. Vetyä tarvitaan muun muassa puhtaan liikenteen ja synteettisten polttoaineiden tuotannossa. Sen avulla on mahdollista tavoitella hiilidioksidipäästöjen vähentämistä aloilla, joilla muiden keinojen käyttö on erityisen haasteellista.

Vedyn käyttö uusiutuvan energian kantajana on oleellista kestävämmän energiajärjestelmän tavoittelussa. Vety tarjoaa ratkaisun erityisesti niillä sektoreilla, joissa suorat sähköistysratkaisut eivät ole mahdollisia tai tehokkaita. Teollisuuden ja liikenteen siirtyminen vetyyn puolestaan luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja, edistäen samalla taloudellista kasvua.

Vedyllä on lisäksi mahdollisuus toimia energiavarastona ja energiajärjestelmän tasapainottajana. Vetyvarastot tarjoavat mahdollisuuden uusiutuvan energian tuotannon vaihteluiden tasaamiseksi. Esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman tuottamaa energiaa voidaan muuntaa vedyksi varastointia varten, jolloin sitä voidaan käyttää myöhemmin energiantarpeen ollessa korkeimmillaan. Tämä ei ainoastaan tehosta uusiutuvan energian käyttöä, vaan myös vähentää riippuvuutta perinteisistä, hiilidioksidipäästöjä tuottavista energialähteistä.

Webinaari järjestetään perjantaina 09.02. klo 09–10.45.

Webinaarin esitysmateriaalit:

Antti Arasto, energia- ja vetytutkimusalueen johtaja, VTT

Herkko Plit, toimitusjohtaja, P2X Solutions

Matti Malkamäki, perustaja ja puheenjohtaja, Hycamite

Outi Ervasti, johtaja, uusiutuva vety, Neste