Päästökaupan dynamiikka ja politiikka

Päiväys ja aika
18.05.2022
09:00 – 11:00

Päästökauppajärjestelmä on EU:n keskeinen työkalu ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Järjestelmän markkinavetoisuus on ohjannut energiantuontantoa ja teollisuutta kustannustehokkaasti kohti vähäpäästöisyyttä vuonna 2018 tehdyn päästökauppadirektiivin uudistuksen jälkeen. Helmikuuhun 2022 saakka päästöoikeuden hinta nousi tasaisesti. Sitten se romahti.

Loppuvuodesta 2021 EU-komissio esitti ehdotuksen EU:n omista varoista. Yksi kolmesta tulonlähteestä olisi päästökauppa, toinen siihen yhteydessä oleva hiilirajamekanismi. Komission ehdotuksen mukaan 25% päästökaupan tuloista ohjattaisiin EU:n talousarvioon, kun aiemmin ne on sisällytetty jäsenmaiden budjetteihin.

Raaka-aineiden hintojen nousun ja Venäjän aloittaman sodan aiheuttama epävarmuus ovat pakottaneet suuryrityksiä myymään ylijäämäisiä päästöoikeuksia tasapainottaakseen kassavirtojaan. Helmikuussa nähty tarjontapiikki sai aikaan äkillisen markkinapaon. Tämä johti päästöoikeuden hinnan laskuun, tehden saastuttamisen taloudellisesti edullisemmaksi.

Mitä päästöoikeusmarkkinalta on odotettavissa tulevaisuudessa? Entä miten markkinavakausreservi, jolla päästöoikeuksien ylijäämä säännöstellään, vaikuttaa markkinan dynamiikkaan? Onko Brysselissä jo uusia suunnitelmia päästökaupan kiristämiseksi, ja mitä nykymuotoinen päästömarkkina tarkoittaa suomalaiselle vientiteollisuudelle?

Tilaisuuden tallenne ja esitysmateriaalit

Voit katsoa tilaisuuden tallenteen tästä.

Järvinen: Päästökauppa suomalaisen vientiteollisuuden näkökulmasta

Talkop: ETS Market Dynamics Including the Market Stability Reserve

Ahoniemi: Päästöoikeuden hinnan vaikutus Euroopan sähköntuotantoon

Ohjelma

09:00 Tervetuloa
Vesa Vuolle, toiminnanjohtaja, WEC Finland

09:05 Päästökauppa suomalaisen vientiteollisuuden näkökulmasta
Kimmo Järvinen, toimitusjohtaja, Metallinjalostajat

09:25 Politiikkatoimet päästökaupan takana – mistä Brysselissä puhutaan?
Antonios Sfakiotakis, erityisasiantuntija, Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa

09:45 ETS Market Dynamics Including the Market Stability Reserve
Jörgen Talkop, Counsellor for Environmental Affairs, Permanent Representation of Estonia to the EU

10:05 Päästöoikeuden hinnan vaikutus Euroopan sähköntuotantoon
Vesa Ahoniemi, Strategy Manager, Fortum

10:25 Yleinen kysymysosio

11:00 Tilaisuus päättyy