Hallitusohjelma -webinaari

Sähkömarkkinoiden kapasiteettimekanismin tarkoituksena on edistää sähkön ja erityisesti sähkötehon riittävyyttä. Kapasiteettimekanismi tarjoaa kannustimia sähkön tuottajille ja muille sähköjärjestelmän toimijoille, kuten varastointijärjestelmille tai kulutusjoustolle, osallistua ja varmistaa, että sähköä on aina riittävästi saatavilla. Se auttaa välttämään sähkökatkoja ja turvaa sähkön toimitusvarmuuden, mikä on tärkeää niin kotitalouksille kuin teollisuudellekin. Toisaalta sähkötehon riittävyyden varmistaminen kapasiteettimekanismilla aiheuttaa lisäkustannuksia sähkönkäyttäjille.

Petteri Orpon hallitusohjelman kirjauksissa todetaan hallituksen tavoitteena olevan luoda selvitysten perusteella kustannustehokas kapasiteettimekanismi, joka tukisi aina käytettävissä olevan sähkön riittävää määrää. Lisäksi hallituksen tavoitteena on luoda sääriippuvaiselle sähköntuotannolle kannusteet osallistua kapasiteettimekanismiin tai muulla tavalla turvata tarvittava säätövoima. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Webinaarin ohjelma:

09.00 Sähkömarkkinoiden kapasiteettimekanismiprosessin eteneminen

  • Työ- ja elinkeinoministeriön energiamarkkinoiden johtava asiantuntija Tatu Pahkala

09.25 Fingridin ja AFRYn selvitys sähkötehon riittävyyden kehittymisestä ja riittävyyttä tukevista ratkaisuista

  • Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä

09.50 Kapasiteettimarkkina Euroopan ja energiatransition näkökulmasta

  • Wärtsilän markkina- ja projektikehityksen päällikkö Joonatan Huhdanmäki