Euroopan komission työohjelmaprosessi ja – vaikuttaminen

Tervetuloa mukaan Euroopan komission työohjelmavaikuttamista käsittelevään tapahtumaan! Tapahtumassa perehdymme komission suunnitelmiin ja visioihin tulevalle vuodelle sekä työohjelman valmisteluprosessiin.

Euroopan komission työohjelma on asiakirja, jossa määritellään komission ensisijaiset tavoitteet ja toimet tulevalle vuodelle. Se on keskeinen väline, jolla komissio ohjaa toimintaansa ja priorisoi resurssejaan. Työohjelmassa komissio asettaa poliittiset painopisteensä ja ilmoittaa lainsäädännöllisistä ja muista toteutettavista toimenpiteistä.

Tilaisuudessa kuulemme nykyisen komission työohjelman keskeisistä linjauksista sekä tulevan työohjelman sisällöstä. Tämän jälkeen saamme katsauksen, miten työohjelman valmisteluprosessi käytännössä etenee.  Kuulemme mm. kuinka eri sidosryhmiä kuullaan osana työohjelman valmistelua ja minkälaista dialogia on käyty jäsenmaiden, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Kommenttipuheenvuoroissa Fortumin, Nesteen sekä Teknologiateollisuuden edustajat kertovat omat näkemyksensä esiteltyihin linjauksiin sekä työohjelman valmisteluprosessiin. Tapahtumassa sinulla on loistava tilaisuus syventää ymmärrystäsi Euroopan unionin tulevaisuuden suunnasta sekä komission työohjelman valmisteluprosessista!

Tapahtuma järjestetään tiistaina 28.11. klo 09.00-10.40 Eteläranta 10 auditoriossa.

Esitysmateriaalit:

Maria Blässar, Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö, Euroopan komissio

Merja Paavola, Edunvalvontajohtaja, Fortum

Mikael Ohlström, Yhteiskuntasuhdepäällikkö, Neste

Akseli Koskela, EU-vaikuttamisen päällikkö, Teknologiateollisuus ry