Näkemykset

Energialla on olennainen merkitys hyvinvoinnin ja korkean elintason ylläpitäjänä. Energian saatavuus, hinta ja ympäristönäkökohtien huomiominen ovat kaikki tärkeitä elementtejä ”Energia-trilemmaa” ratkaistaessa. WEC Finland osallistuu World Energy Councilin työhön, jonka tavoitteena on tehdä energia-alaa kohtaavat haasteet ja mahdollisuudet ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi.

 • Energiatrilemma - World Energy Trilemma

  Kestävä energiapolitiikka pohjautuu WEC:n näkemyksen mukaan kolmeen ulottuvuuteen – energian saatavuuden, hinnan ja ympäristövaikutuksien tasapainoon.

 • Luonnonvarat - World Energy Resources

  Luonnonvarojen ja energian riittävyydestä on murehdittu vuosisatoja. Varantojen mittaaminen on kuitenkin haastavaa koska hintojen noustessa ja teknologian kehittyessä mahdollisuudet eri energiamuotojen hyödyntämiseen voivat muuttua radikaalisti. (lisää…)

 • Energia-agenda - World Energy Issues Monitor

  World Energy Council kartoittaa vuosittain energia-alan kannalta kiinnostavimmat aiheet World Energy Issues Monitor-raportissaan. (lisää…)

 • Energiaskenaariot - World Energy Scenarios

  World Energy Scenarios on WEC:n säännöllisesti toteuttama arvio energia-alan globaalista kehityskulusta