Carita Ollikainen Valmet Puheenjohtaja
Herkko Plit Baltic Connector Varapuheenjohtaja
Toivo Hurme Paikallisvoima ry Jäsenvaliokunnan puheenjohtaja
Matti Vaattovaara Hitachi ABB Power Grids
Jenni Patronen Pöyry
Harri Laurikka Bioenergia ry
Jari Kostama Energiateollisuus ry
Pirjo Jantunen Helen
Esa Muukka Nivos