Carita Ollikainen Valmet Puheenjohtaja
Herkko Plit P2X Solutions Varapuheenjohtaja
Pirjo Jantunen Helen Jäsenvaliokunnan puheenjohtaja
Toivo Hurme Paikallisvoima ry
Matti Vaattovaara Hitachi ABB Power Grids
Jenni Patronen AFRY Management Consulting
Harri Laurikka Bioenergia ry
Jari Kostama Energiateollisuus ry
Jouni järviluoma SEB
Risto Pönniö Kiwatti