Jäseneksi WEC Finlandiin

WEC Finlandin tarkoitus on edistää suomalaisen energia-alan keskustelua eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä. Sitoutumattomana yhdistyksenä huomioimme kaikki aiheet ja näkökulmat.

Ylläpidämme keskustelua järjestämällä avoimia tapahtumia ajankohtaisista aiheista. WEC Finlandin tapahtumissa kuultavat puheenvuorot painottuvat usein käytäntöön suunnittelun ja teoretisoinnin sijaan. Jäsenorganisaatioillemme avoimissa jäsenvaliokunnan tapaamisissa keskustellaan luottamuksellisesti alan polttavista teemoista asiantuntija-alustuksen avittamana.

WEC Finlandin jäsenet edustavat monipuolisesti energia-alan toimijoita. Mukana on muun muassa energiayhtiöitä, konsultti- ja insinööritoimistoja, asianajotoimistoja, tutkimuslaitoksia, alan järjestöjä, polttoainetoimittajia, kasvuyrityksiä ja laitevalmistajia.

Kattojärjestömme World Energy Council on yksi harvoista aidosti globaaleista energia-alan toimijoista. World Energy Council kokoaa tapahtumiinsa energiapäättäjät ympäri maailmaa sekä julkaisee erilaisia selvityksiä ja raportteja, esimerkiksi energian saatavuuden, hinnan ja ilmastovaikutusten keskinäissuhteisiin liittyen. WEC Finland toimii yhdyslinkkinä kansainväliseen energiakenttään, josta se tuo kiinnostavia näkökulmia suomalaiseen keskusteluun.

WEC Finlandin jäseneksi voi tulla yritysten ja yhdistysten lisäksi myös julkisoikeudellinen yhteisö tai sellainen laitos, joka ei harjoita liiketoimintaa. Vuosijäsenyyden hinta on 3400 euroa varsinaisille jäsenille. Alle viisi vuotta toimineille start-up-yrityksille jäsenmaksu on 265 euroa.

Jäsenyys on voimassa kalenterivuoden ajan ja jäsenmaksut kerätään vuosikokouksen jälkeen. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole ilmoitus jäsenyydestä luopumisesta. Jäsenyydestä luopuminen pitää ilmoittaa ennen kalenterivuoden päättymistä.

Jäsenenä saat:

  • Kutsun jäsenvaliokunnan kokouksiin
  • Alennetut hinnat kaikkiin WEC Finlandin maksullisiin tapahtumiin
  • Mahdollisuuden vaikuttaa yhdistyksen toimintaan esimerkiksi hallitusjäsenyyden ja jäsenvaliokunnan kautta

Tutustu WEC Finlandin aiemmin järjestämiin tapahtumiin täällä.

Hae jäsenyyttä täyttämällä alla oleva jäsenhakulomake.

Lisätietoja jäsenyydestä saat WEC Finlandin toiminnanjohtaja Vesa Vuolteelta (vesa.vuolle@wecfinland.fi).