Energiajohtajat pelkäävät vihreän siirtymän hidastuvan, käy ilmi WEC:in Pulse Survey -tutkimuksesta

Lähes puolet kyselyyn vastanneista mainitsee kansallisen oman edun tavoittelun olevan tällä hetkellä suurin yksittäinen haaste vihreälle siirtymälle.

Kansainvälinen World Energy Council on julkaissut vuosittaisen World Energy Pulse -tutkimuksen. Tutkimukseen kerättiin energiajohtajien vastauksia ympäri maailmaa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa ajankohtainen kuva eri toimijoiden asenteista energiasiirtymää kohtaan.

Tutkimuksen keskeisin tulos liittyy teollisuuspolitiikkaan ja kansainvälisen luottamuksen murenemiseen. Vastausten perusteella teollisuuspolitiikasta on tullut keskeinen osa energia-alaa. Lähes puolet kyselyyn vastanneista nimittäin mainitsee kansallisen oman edun tavoittelun olevan tällä hetkellä suurin yksittäinen haaste vihreälle siirtymälle.

Tällaiseksi oman edun tavoitteluksi tutkimuksessa katsottiin esimerkiksi julkiset tuet energian tuotannolle ja hankkeiden investoinneille. Etenkin uusiutuvan energian parissa työskentelevät kokevat teollisuuspolitiikan vaikuttavan omaan liiketoimintaansa negatiivisesti. Myös muilla sektoreilla työskentelevien vastauksissa juuri haitallinen kilpailu korostuu eniten toimintaa haittaavana tekijänä.

Kansallisen edun tavoittelua haastaa kuitenkin jaettu ymmärrys kansainvälisen energiakaupan keskinäisriippuvuudesta. Parhaana keinona tasapainotella erilaisten kompromissien välillä vastaajat pitivät WEC:in energiatrilemma-työkalua. Energiatrilemman avulla kuvataan esimerkiksi valtioiden kykyä tasapainottaa energian saatavuus, sen hinta ja ympäristövaikutukset.

Yleisesti vastaajien keskuudessa vihreän siirtymän vauhtia ei pidetä riittävän suurena. Etenkin Aasiassa pääomien saatavuus tai sen hinta osoittautuu yhä useammin esteeksi siirtymälle. Teollisuuspolitiikan ohella Euroopassa uusia investointeja hidastaa puutteellinen infrastruktuuri, kuten heikko kantaverkko ja siihen liittyminen.

Sektorikohtaisesti tarkasteltuna vastaukset vaihtelevat huomattavasti. Siinä missä öljy- ja kaasualan toimijat ovat huolissaan energia-alaa koskevan kokonaisymmärryksen puutteesta (n. 20% vastaajista), kohdistuvat järjestöpuolen suurimmat murheet energiaköyhyyteen ja kansallisten tavoitteiden saavuttamiseen (n. 21% vastaajista). Uusiutuvan energian ja ydinvoiman kanssa työskentelevistä vain noin kolme prosenttia on huolissaan energiaköyhyydestä. Öljy- ja kaasutoimijat ovat alakohtaisesti katsottuna vähiten huolissaan pääomien saatavuudesta.


Tutkimuksen tulokset vahvistavat ymmärrystä energiakriisistä alkaneesta muutoksesta. Onkin kiinnostavaa huomata, että vaikka Euroopassa tuotantorakenne on muuttunut maanosakohtaisesti eniten sitten Ukrainan sodan alettua, ovat siitä alkaneet kerrannaisvaikutukset ulottuneet koskettamaan koko maailmaa verrattain samanlaisin seurauksin.

Jos haluat tietää, miten kansainväliset muutokset vaikuttavat vihreään siirtymään Euroopassa ja Suomessa, seuraa WEC Finlandin tapahtumia. Yhdistyksen ajankohtaiset tilaisuudet kartoittavat jatkuvasti energia-alan ajankohtaisia teemoja. Voit tilata WEC Finlandin uutiskirjeen täältä.

Kansainvälinen WEC järjestää Pulse Survey -julkistustilaisuuden webinaarina 18.5. klo 10-11:30 ja 17-18:30. Voit osallistua etätilaisuuteen ilmoittautumalla mukaan täällä.

Voit lukea World Energy Councilin oman tiedotteen tutkimuksen julkaisusta täällä.