Front Page

Tämä on enkkua

Yhteistyömuotoina ovat mm. kokoontuminen säännöllisesti keskustelemaan koko alaa käsittävistä asioista sekä energia-alaa koskevien yhteistilaisuuksien järjestäminen, kuten esim. vuosittainen Energiapäivä. Energiafoorumi tuottaa energiaan liittyviä hintaindeksejä sekä muuta yhteisesti tarvittavaa tietoa tai tilastoja. Se laatii ja julkaisee myös yhteisiä energia-alaa koskevia kannanottoja ja julkilausumia sekä tarvittaessa julkaisee muita alaa koskevia tiedotteita.

Energiafoorumi toimii myös Maailman Energianeuvoston (World Energy Council, WEC) Suomen jäsenkomiteana sekä koordinoi mahdollisia muitakin osapuolten yhteisiä kansainvälisiä asioita.

Energiafoorumi toimii myös Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) Suomen osaston Energiavaliokuntana.